Zemní práce

ZEMNÍ PRÁCE

Provádíme zemní práce všech typů. Od terénních úprav přes výkopy základových desek až po hutnění, rekultivace, zpevňování podloží, hloubení, skrývky ornice a další.

Nezávazná poptávka