Demolice

DEMOLICE VŠECH TYPŮ

Nabídka demolicí je velmi široká, provádíme demolice:
rodinných i bytových domů, hal a komerčních objektů všech typů, mostů a mostních těles, výškových objektů, komínů a speciální demolice.

Provádíme i demolice objektů s ekologickou zátěží:
bývalých vojenských objektů, továren, laboratoří znečistěných ropnými a chemickými látkami atd.

Zajistíme bezpečnou likvidaci a uložení všech druhů odpadů z demolice.

V případě zájmu o demolici vás navštíví náš technik a doporučí, s ohledem na požadovanou demolici, navrhovaný postup. Po odsouhlasení vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku.

PROCES DEMOLICE

Postup při demolici
Nejdříve jsou jednotlivé objekty vyklizeny. Okna a dveře, popř. světlíky jsou zbaveny skleněných výplní, vybourány z rámů. Klademe důraz na bezpečnost a proto při ručním rozebírání jsou skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty odstraněny a uloženy tak, aby nedošlo k úrazu. Dále se odstraní střecha a demolice pokračuje bouráním stropů, vnitřních příček a schodišť. Poté dojde k bourání venkovních zdí. Toto je prováděno z venkovní strany objektu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osob a majetku. Nakonec jsou vybourány základy, případně okolní plochy, dle přání zákazníka. Demolice není přerušena, pokud není zajištěna stabilita bouraných objektů nebo jejich částí. Demolice je prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení okolních objektů, majetků a samozřejmě osob.

Nezávazná poptávka

Odvoz a ekologická likvidace odpadu
Po ukončení demolice dojde k rozdělení odpadu a jednotlivé odpady jsou odvezeny na příslušné skládky. Pokud má zákazník zájem o další recyklaci stavebních odpadů, provádíme drcení a třídění na místě. To má tu výhodu, že z původního odpadu se stává plnohodnotný stavební materiál s příslušnými certifikáty. Vyprodukované drtě slouží jako plnohodnotná náhrada kameniva, písku a štěrku k podsypům a k terénním úpravám.

Technika
Demolice provádíme vysoce profesionálním způsobem za pomocí demoličních bagrů s výškou ramene 40m, kladiv, nůžek, kleští a další techniky. Některé speciální demolice mohou proběhnout i řízeným odstřelem.